EMA preporučila dodatne mjere za sprječavanje primjene mikofenolata u trudnoći

EMA preporučila dodatne mjere za sprječavanje primjene mikofenolata u trudnoći

EMA preporučila dodatne mjere za sprječavanje primjene mikofenolata u trudnoći
 • Objavljeno: Ponedjeljak, 26.10.2015.
 • Prosječno vrijeme čitanja:
 • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Europska agencija za lijekove (EMA) upozorila je da se mikofenolat, lijek koji se primjenjuje u osoba s presađenim organima, ne smije uzimati u trudnoći, osim ako nema prikladnog zamjenskog liječenja za sprječavanje odbacivanja presađenih organa. Ovo je upozorenje uslijedilo nakon redovite ponovne ocjene koristi i sigurnosti primjene ovih lijekova, u kojoj su ocijenjeni dokazi o riziku od prirođenih mana i spontanih pobačaja u slučajevima u kojima su trudnice bile izložene ovom lijeku.

Iako informacije o lijeku za ove lijekove već sadrže upozorenja protiv njihove primjene u trudnoći, ta će upozorenja sada biti značajno osnažena dodavanjem novih kontraindikacija, savjeta i informacija. U ažuriranim informacijama o lijeku bit će naglašeno da žene i muškarci koji uzimaju ovaj lijek trebaju koristiti učinkovitu kontracepciju i da testove za utvrđivanje trudnoće valja primijeniti prije i tijekom liječenja kako bi se isključila neplanirana trudnoća. Dodatno, liječnici trebaju na prikladan način pojasniti rizike bolesnicima i njihovim partnerima, a bit će pripremljen i edukacijski materijal za bolesnike i zdravstvene radnike koji će im u tome pomoći.

Informacije za bolesnike

 • Lijekovi koji sadrže mikofenolat namijenjeni su bolesnicima kojima su presađeni organi. Pomažu pri sprečavanju odbacivanja presađenog organa, potiskujući imunološki sustav.
 • Ako je trudnica izložena mikofenolatu, bilo da ga osobno uzima ili putem nezaštićenog spolnog odnosa s muškarcem koji uzima ovaj lijek, izgledno je da će to naštetiti djetetu u razvoju. Otprilike polovica trudnoća kod žena koje uzimaju ovaj lijek završava pobačajem, a otprilike četvrtina preživjelih beba rađa se s prirođenim manama.
 • Mikofenolat stoga ne smiju uzimati žene koje su trudne ili bi mogle ostati trudne, osim ako nema prikladnog zamjenskog liječenja za sprječavanje odbacivanja presađenih organa.
 • Prije početka uzimanja lijeka, žene koje bi mogle ostati trudne trebale bi napraviti test na trudnoću. Preporučuje se učiniti jedno testiranje otprilike 8 do 10 dana prije početka liječenja i jedno neposredno prije početka liječenja. Ako je potrebno, test na trudnoću valjalo bi ponoviti tijekom liječenja (primjerice, ukoliko je propuštena primjena kontracepcije).
 • Žene koje mogu ostati trudne trebaju tijekom liječenja mikofenolatom, kao i šest tjedana nakon završetka liječenja, usporedno primjenjivati dvije pouzdane metode kontracepcije.
 • Spolno aktivnim muškarcima koji uzimaju mikofenolat preporučuje se korištenje prezervativa prigodom spolnog odnosa tijekom liječenja i najmanje 90 dana nakon završetka liječenja; njihove partnerice tijekom istog razdoblja također trebaju koristiti učinkovitu kontracepciju.
 • Bolesnici koji uzimaju mikofenolat ne smiju darivati krv tijekom liječenja i šest tjedana nakon liječenja, a muškarci ne smiju donirati sjeme tijekom liječenja i 90 dana nakon njegova završetka.
 • Bolesnici ne smiju prestati uzimati lijek bez savjeta liječnika. Žene koje misle da su možda ostale trudne tijekom liječenja moraju odmah potražiti savjet liječnika.
 • Bolesnici će dobiti informacije i savjete o mogućim rizicima uzimanja mikofenolata u trudnoći. U slučaju zabrinutosti bolesnici trebaju potražiti savjet zdravstvenog radnika.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Mikofenolat (mofetilmikofenolat ili mikofenolna kiselina) potvrđeni je teratogen koji je povezan s povišenom stopom spontanih pobačaja ili prirođenih mana u odnosu na druge imunosupresive.
 • Ne smije se uzimati za vrijeme trudnoće, osim ako nema prikladne zamjene za sprječavanje odbacivanja presađenih organa. Trudnoću treba isključiti testiranjem krvi ili urina; jedno testiranje se preporučuje 8 do 10 dana prije početka uzimanja mikofenolata a drugo neposredno prije početka uzimanja lijeka.
 • Žene generativne dobi ne bi smjele uzimati mikofenolat ako ne koriste visoko učinkovitu kontracepciju. Žene bi trebale istodobno koristiti dvije pouzdane metode kontracepcije prije početka liječenja i tijekom liječenja, kao i šest tjedana nakon završetka liječenja.
 • Spolno aktivnim muškarcima koji uzimaju mikofenolat (uključujući one koji su se podvrgnuli vazektomiji) preporučuje se korištenje prezervativa prigodom spolnog odnosa tijekom liječenja i najmanje 90 dana nakon završetka liječenja; njihovim partnericama generativne dobi preporučuje se korištenje učinkovite kontracepcije tijekom istog razdoblja.
 • Bolesnike bi trebalo upozoriti da ne daruju krv tijekom liječenja i šest tjedana nakon liječenja, a muškarci ne smiju donirati sjeme tijekom liječenja i 90 dana nakon završetka liječenja.
 • Bolesnicima valja pružiti potrebne savjete kako bi se osiguralo njihovo razumijevanje rizika i mjera potrebnih za njihovo smanjivanje. Valja im savjetovati da ne prestanu uzimati mikofenolat bez razgovora sa zdravstvenim radnikom, a bolesnicama i da se odmah obrate liječniku ako misle da su ostale trudne.
 • Nositelji odobrenja će zdravstvenim radnicima uputiti Pismo zdravstvenim radnicima i edukacijske materijale o teratogenom riziku, sa savjetima o kontracepciji i testiranju na trudnoću.

Preporuke EMA-e temelje se na ocjeni novih dokaza o od ranije poznatom riziku od teratogenih učinaka.

 • Kumulativnim je pregledom ustanovljeno da između 45 i 49 % trudnoća kod žena izloženih mikofenolatu završava spontanim pobačajem, u odnosu na prijavljenu učestalost između 12 i 33 % u bolesnica koje su nakon transplantacije liječene drugim imunosupresivima.
 • Prijavljena incidencija prirođenih mana kod potomaka majki izloženih mikofenolatu za vrijeme trudnoće iznosi između 23 i 27 % u odnosu na 4 do 5 % kod bolesnica koje su su nakon transplantacije liječene drugim imunosupresivima, odnosno 2 do 3 % kod cjelokupne populacije. Prirođene mane povezane s mikofenolatom uključuju abnormalnosti ušiju, očiju i lica, prirođene srčane bolesti kao što su septalni defekti, polidaktiliju i sindaktiliju, traheo-ezofagealne mane kao što je ezofagealna atrezija, učinke na živčani sustav kao što je spina bifida te abnormalnosti bubrega.

Više o lijeku

Mikofenolat (mofetilmikofenolat ili mikofenolna kiselina) je imunosupresiv – lijek koji potiskuje djelovanje imunološkog sustava, koji je prirodna obrana organizma. Ovaj lijek odobren je za primjenu s drugim lijekovima za sprječavanje odbacivanja presađenog bubrega, srca ili jetre. U Republici Hrvatskoj odobreni su sljedeći lijekovi čija je djelatna tvar mikofenolat: Accempa, CellCept, Micolat, Mikofenolat Genera, Mikofenolat Stada, Myclausen, Mycophenolate mofetil Alkem, Mycophenolate mofetil Teva, Myfenax, Myfortic i Trixin. Od navedenih lijekova u promet su stavljeni lijekovi CellCept, Mikofenolat Genera, Mikofenolat Stada, Mycophenolate mofetil Alkem i Myfortic.

HALMED do danas nije zaprimio nijednu prijavu nuspojave koja bi se odnosila na rezultat izloženosti mikofenolatu u trudnoći, kao što je pobačaj ili prirođena mana. Rizik primjene mikofenolata u trudnoći je od ranije poznat te je HALMED prethodnih godina o tom riziku kontinuirano informirao javnost, a nositelji odobrenja su informirali zdravstvene radnike. Više o tome možete pročitati na internetskim stranicama HALMED-a u obavijestima objavljenim u studenom 2007., lipnju 2009. i srpnju 2009. godine.

Pravilna primjena imunosupresivnih lijekova, uključujući mikofenolat, neophodna je u sprječavanju odbacivanja transplantiranog organa. HALMED naglašava da bolesnici ne smiju prestati uzimati mikofenolat bez savjetovanja s liječnikom, a u slučaju sumnje na trudnoću bolesnice se trebaju odmah obratiti liječniku.

Više o postupku

Ovo ažuriranje informacija o lijeku uslijedilo je nakon nakon redovite ponovne ocjene koristi i rizika koja se naziva Periodičko izvješće o neškodljivosti lijeka (PSUR). Ovo pitanje je ocijenilo Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA), koje je odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi. Svi lijekovi koji su odobreni u Europskoj uniji prolaze kroz ovakve postupke periodičke ocjene u definiranim vremenskim intervalima, kako bi se osiguralo da omjer koristi i rizika njihove primjene ostane pozitivan.

Preporuka PRAC-a proslijeđena je Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP) EMA-e, koje je odobrilo izmjene u informacijama o lijeku za lijek CellCept koji je odobren centraliziranim putem. Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji, koja će usvojiti pravno obvezujuću odluku za ovaj lijek. Informacije o lijeku za preostale nacionalno odobrene lijekove koji sadrže mofetilmikofenolat ili mikofenolnu kiselinu bit će usklađene s informacijama odobrenima za lijek CellCept.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti