Novosti u zdravstvu!

Novosti u zdravstvu!

Novosti u zdravstvu!
  • Objavljeno: Nedjelja, 01.09.2013.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

HZZO je uveo novi model upućivanja pacijenata na specijalističke preglede, hospitalizaciju, dijagnostičke pretrage i ambulantno liječenje s ciljem rasterećenja bolnica, smanjivanja listi čekanja i ušteda proračunskog novca. 

Neke od novosti su:

- Prijeoperativne pretrage bit će strogo definirane, a obavljat će ih domovi zdravlja

- Bolnički liječnici moći će davati preporuku za lijek, ali ne i za bolovanje. O daljnjim koracima odlučivat će obiteljski liječnici

- Bolovanja će morati biti potkrepljenja nalazima

- Liječnici će moći prepisivati samo najjeftinije lijekove određenog sastava, a za skuplje će se morati doplatiti

- Uputnice će pak imati novi način šifriranja, ovisno o tome šalje li se pacijenta na konzilijaran pregled u bolnicu (A), na bolničko liječenje (B), specijalističku zdravstvenu zaštitu (C) ili ambulantno liječenje (D) 

- Specijalist na temelju uputnice A neće moći upućivati pacijenta na daljnju bolničku obradu, naručivati na kontrolni pregled niti izdavati mišljenje o pacijentovoj radnoj sposobnosti

- Interne uputnice za daljnju obradu bolnički liječnik moći će izdavati pacijentu samo nakon hospitalizacije, najviše šest mjeseci nakon otpusta iz bolnice. Godinu dana nakon hospitalizacije bolnički liječnik moći će pacijenta naručiti na svega tri kontrolna pregleda

- Pacijent upućen na hitni bolnički prijem, moći će na temelju jedne uputnice tijekom sedam dana obaviti sve potrebne pretrage u bolnici

- Uputnica za specijalističku zdravstvenu zaštitu (C) vrijedit će godinu dana, a njome će pacijent moći obaviti specijalistički pregled i cjelovitu obradu u bolnici

- Za ambulantna liječenja i dnevne bolnice uputnice (D) će vrijediti godinu dana, s tim da se pacijent mora naručiti u roku 30 dana od njihova izdavanja

Rad zdravstvenih djelatnika na svim razinama nadzirat će Centralni zdravstveni informacijski sustav. 

U HZZO-u ističu da se na Hitnu, u slučaju potrebe, kao i do sada, može "doći s ceste, bez uputnice".

Na linku možete detaljno pročitati cijeli Vodič kroz novi model upućivanja pacijenata HZZO-a.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti