Humerus

Humerus

Humerus
  • Objavljeno: Srijeda, 22.04.2009.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Što je humerus?

Humerus (nadlaktična kost), najveća je kost gornjeg ekstremiteta. Uzglobljena je s lopaticom u glenohumeralnom zglobu i s palčanom i lakatnom kosti u lakatnom zglobu. Proksimalni kraj humerusa ima glavu, dva vrata (collum anatomicum i collum chirurgicum) i veliku i malu izbočninu (tuberculum majus et minus). Okrugla glava humerusa uzglobljuje se sa zglobnom površinom lopatice (cavitas glenoidalis).

Anatomski vrat humerusa oblikuje plitka brazda koja okružuje glavu i odvaja ju od velike i male izbočine. Vrat označava mjesto vezanja glenohumeralne zglobne čahure. Kirurški vrat humerusa, često mjesto prijeloma, je usko područje distalno od glave i izbočina. Spoj glave i vrata s trupom humerusa označavaju velika i mala izbočina (tuberkuli), koje služe kao hvatišta nekih skapulohumeralnih mišića. Veliki tuberkul smješten je na lateralnoj strani humerusa, dok je mali tuberkul smješten medijalno i sprijeda. Intertuberkularni žlijeb (sulcus intertubercularis) odvaja tuberkule i osigurava zaštićen prolaz tanke tetive duge glave bicepsa.

Trup humerusa ima dvije uočljive osobine: hrapavost u obliku slova V lateralno (tuberositas deltoidea), na koju se hvata m.deltoideus, i plitki široki žlijeb na stražnoj strani (sulcus nervi radialis), u kojem radijalni živac i duboka arterija ruke leže kada prolaze prema naprijed između medijalne i lateralne glave tricepsa ruke. Donji dio trupa humerusa proširuje se u oštar medijalni i lateralni supraepikondilarni rub i distalno završava sa svake strane izbočinom (epicondylus lateralis et medialis), na koje se hvataju mišići.

Distalni kraj humerusa uključuje zglobni valjak (trochlea humeri), glavicu (capitulum humeri), udubine za olekranon i koronoidni nastavak lakatne kosti i radijalnu udubinu. Sve to čini kondil humerusa (condylus humeri). Kondil ima dvije zglobne površine: zglobna površina na glavici za palčanu kost i valjkasta trohleja za zglob s proksimalnim krajem lakatne kosti. Dvije udubine nalaze se na stražnoj strani iznad trohleje, čineći tako kondil poprilično tankim između epikondila.

Sprijeda, koronoidna udubina (fossa coronoidea) prihvaća koronoidni nastavak lakatne kosti pri pregibanju podlaktice. Straga se nalazi udubina za olekranon (fossa olecrani), gdje pri ispružanju podlaktice ulazi olekranon. Iznad glavice nadlaktične kosti na prednjoj strani također se nalazi udubina za glavu radiusa (fossa radialis), u koju glava palčane kosti ulazi kada je podlaktica u potpunoj fleksiji.

Najnovije

Najčitanije