Anomalije maternice, zanošenje i iznošenje trudnoće

Anomalije maternice, zanošenje i iznošenje trudnoće

Anomalije maternice, zanošenje i iznošenje trudnoće
  • Objavljeno: Ponedjeljak, 20.09.2010.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Razvoj kao i izgled vanjskih i unutrašnjih ženskih spolnih organa ovisi jednakomjerno o kompleksnoj dinamici međudjelovanja kromosomske definiranosti spola (XX) i hormonalnoj stimulaciji tijekom našeg embrionalnog razvoja. Maternica, jajovodi i gornja trećina vagine nastaju spajanjem dviju Mullerovih cijevi u njihovom središnjem dijelu. Ukoliko dođe do nepotpunog spajanja ovih dviju cijevi, tijekom ranog embrionalnog razvoja dolazi do razvoja različitih prirođenih anomalija maternica ovisno o stupnju i lokalizaciji spajanja Mullerovih cijevi, koje mogu dovesti do otežanog začeća, iznošenja trudnoće, ali i poteškoća tijekom poroda.

Maternica je šupalj mišićni organ, kruškolikog oblika smješten u središnjoj liniji male zdjelice između mokraćnog mjehura i debelog crijeva, a neposredno iznad rodnice. Sastoji se od tijela maternice kojeg čine debela mišićna stjenka (miometrij) i sluznice (endometrij) koja oblaže šupljinu maternice, te vrata odnosno grlića maternice (cerviks). Maternica u cijelosti tijekom reproduktivne dobi teži oko 50-60 grama, duljine je 7-8 cm. Sami vrat maternice prosječne duljine oko 2 cm, valjkastog je oblika, ulazi u rodnicu i smješten je u njezinoj gornjoj trećini. Sluznica maternice oblaže materničnu šupljinu, ciklički se mijenja ovisno o dobi žene i menstruacijskom ciklusu. Njezina osnovna funkcija je pružanja adekvatne sredine za razvoj i sazrijevanje oplođene jajne stanice. Također ona zatvara virtualnu cjelovitost maternične duplje.

Slika maternice

Upravo ocjenom postojanja jedne ili dvije maternične šupljine i ocjenom izgleda gornjeg svoda krova maternice i prisuća jednog ili dva vrata maternice procjenjujemo radi li se o prirođenoj anomaliji maternice. Uvođenjem ultrazvučne tehnike, pogotovo primjena 3D tehnologije, omogućuje postavljanje dijagnoze relativno rano i točno.

Aplazija (nedostatak) maternice može postojati kao samostalna anomalija ali je vrlo često nalazimo udruženu s aplazijom rodnice i tada govorimo o sindromu Kuster-Mayer-Rokitansky prema autorima koji u opisali ove promjene. U ovih pacijentica, umjesto maternice nalazimo na vezivno zadebljanje u središnjoj liniji male zdjelice uz uredno formirane jajovode, vrlo plitku vaginu. Zbog uredne ovarijske funkcije one imaju uredna spolna obilježja i naravno zbog nedostatka maternice pacijentice nemaju menstruaciju Zbog plitke rodnice nužna je njezina korekcija uz vrlo aktivnu suradnju pacijentice sa ili bez njezina partnera. Danas te bolesnice mogu ostvariti svoje materinstvo isključivo pomoću surogat majke u onim zemljama koje imaju pravno regulirane ove odnose.

Aplazija/ageneza je odsustvo vrata maternice. Ovu anomaliju obilježava odsustvo vrata maternice, uz mogućnost i neadekvatnog razvoja rodnice. U većem dijelu slučajeva rodnica završava slijepo. Problemi nastaju tijekom spolnog sazrijevanja i u vrijeme očekivane prve menstruacije, kada zbog nemogućnosti otjecanja menstruacijske krvi dolazi do njezina zadržavanja u trupu maternice. Kirurško liječenje, formiranjem kanala koji omogućuje otjecanje menstruacijske krvi, je jedini mogući oblik liječenja. Zbog nemogućnosti održavanja njegove prohodnosti na dulje vrijeme kao rješenje se postavlja kirurško odstranjenje maternice. Nažalost, zanošenje i iznošenje trudnoće u vlastitom tijelu nije moguće, ostvarivo isključivo pomoću surogat majčinstva.

Uterus unicornis ili jednoroga maternica smatra se jednom od najrjeđih prirođenih anomalija tijela maternice. Takva maternica je vrlo često položena postranično u maloj zdjelici. Raspoznajemo četiri oblika ove anomalije, ovisno o prisuću zakržljalog roga i postojanju njegove komunikacije s maternicom i kao i o prisuću endometrija (sluznice maternice) kao i mogućnošću njegove adekvatne promjene sluznice unutar njega ovisno o hormonskim impulsima tijekom menstruacijskog ciklusa. Smatra se da oko 30% žena s ovim oblikom anomalije imaju zabilježenu otežanu mogućnost zanošenja, dok 60% onih koje ostvare trudnoću spontano pobace tijekom prvog tromjesečja. U gotovo 50% donesenih trudnoća fetus zauzima stav zatkom. Komplikacije koje obilježava teška i burna klinička slika, mogu se razviti tijekom adolescencije (hematometra - nemogućnost otjecanja menstruacijske krvi iz rudimentranog roga uz prisutnost trajne boli i progresivnom dismenorejom) i tijekom reproduktivne dobi (trudnoća u rudimentranom rogu koja može dovesti do prsnuća istoga roga). Dijagnoza se najjednostavnije postavlja tijekom ultrazvučnog pregleda ali i histerosalpingografijom (ultrazvučno ili rtg snimanje maternične šupljine i jajovoda), dijagnostičkom laparoskopijom i magnetskom rezonancom.

Uterus arquatus, karakterizira jedna maternica s dvije virtualne šupljine odijeljene vrlo plitkom sedlastom razdiobom poput ulegnuća pri samom vrhu maternične šupljine. Ne zna se razlog ali smatra se, iako se radi o vrlo maloj prirođenoj anomaliji, da žene a "ulegnutom" maternicom imaju veću incidenciju spontanih pobačaja u odnosu na žene s jače naglašenom materničnom pregradom.

Uterus septus ili pregrađenu maternicu čine dvije maternične šupljine jasno međusobno odijeljene pregradom gotovo u cijeloj duljini, maternica izvana ima glatke vanjske konture. Ove žene nemaju problem zanošenja, često mogu imati sukrvicu tijekom prvih tjedana trudnoće zbog promjene sluznice u onom materničnom rogu gdje se nije smjestio zametak, ali iznošenje i razvoj teku urednim tijekom. U ovih trudnica postoji veća incidencija patološki položaja djeteta prilikom poroda (kosi, poprečni položaj ili stav zatkom).

Uterus bicornis unicollis, tkz. dvoroga maternica čine dvije maternične šupljine odijeljene u cijelosti, dok je tijelo maternice u gornjoj trećini također odijeljeno dubokim utorom koji formira dva jasna roga koji se u donjoj trećini spajaju i čine jedan vrat maternice. Ukoliko imamo dvije maternične šupljine i duboki utor na tijelu maternice s vanjske strane i dva vrata maternice, govorimo o uterusu didelphysu. Žene s ovom opisanom anomalijom nemaju problema prilikom zanošenja kako ni iznošenja trudnoće. Kao i kod pregrađene maternice znaju se javljati oskudnije sukrvice tijekom prvih tjedana trudnoće zbog zadebljanja sluznice (decidualna reakcija) u onom rogu u kojem ne nailazim na zametak.

Upravo zbog svih navedenih podataka moramo imati na umu da abnormalnosti maternične šupljine mogu dovesti do brojnih komplikacija tijekom trudnoće kao što su; malpozicije fetusa (kosi položaj, položaj zatkom...), prijevremenog prsnuća plodovih ovoja, te neadekvatnosti zapornog mehanizma vrata maternice koje može dovesti do spontanih pobačaja. Ultrazvučna procjena maternične šupljine danas je najjednostavniji i najpristupačniji oblik postavljanja sumnji na anomaliju maternice koju egzaktno potvrđujemo histeroskopijom i laparoskopijom koje nam pružaju korektivne mogućnosti u žena koje žele ostvariti materinstvo kao i u onih kojima one uzrokuju smetnje.

Poliklinika dr. Marton
A. Hebranga 20
10 000 Zagreb
tel. 01 48 11 336
www.ginekologija-marton.hr

Vitashop

Najnovije

Najčitanije