Gigasept PAA

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Gigasept PAA

Sastav

100 g Gigasept® PAA sadrži: 0,1 g perocetne kiseline. Ostali sastojci: inhibitori korozije, površinski aktivne supstancije, agensi za stabiliziranje, nosači.

Kompatibilnost s materijalima

Nekompatibilni materijali: željezo, alatni čelik, aluminij, platina, instrumenti prevučeni niklom ili kromom ili dijelovi od legura koje ne sadrže željezo (npr. bakar, mjed i dr.).

Kompatibilni materijali (ograničeni na maksimalno kontaktno vrijeme; obavezno ispiranje nakon kontakta): polikarbonat, poliuretan, silikon, polisulfon, poliamid, poliester, polistiren.

Kontaktno vrijeme

 • baktericid (EN 14561) - 5 min.
 • tuberkulocid (EN 14563) - 5 min.
 • fungicid (EN 14562) - 5 min.
 • sporicid (EN 14347) - 5 min.
 • virucid (EN 14476) - 5 min.

Pakiranje

4 x 5L kanistar.

Gigasept® PAA test trakice - 50 trakica u tubi

Primjena

Ručna dezinfekcija ili poluautomatska dezinfekcija prethodno očišćenih fleksibilnih endoskopa, oftalmološke opreme, kirurških instrumenata od nehrđajućeg čelika i medicinskih uređaja osjetljivih na toplinu.

Dezificijens visoke razine za dezinfekciju fleksibilnih endoskopa i medicinskih instrumenata.

Prednosti

 • bez aldehida
 • gotova otopina
 • djeluje na bakterije, gljivice, viruse i spore
 • nije potrebna aktivacija
Doziranje

Gigasept® PAA odmah je aktivan i stabilan sedam dana ili 50 ciklusa dezinfekcije.

Otopina se može testirati s Gigasept®PAA test trakama.

Preporučuje se njihova uporaba ukoliko ne postoji neki drugi obavezni propis.

Obavezno uraditi pretpranje endoskopa i kompletno namakanje površine.

Skuplje predmete potopite tako da sav zrak izađe iz lumena.

Nakon obaveznog kontaktnog vremena od pet minuta, prije ponovne uporabe sve površine pažljivo isprati sterilnom ili pročišćenom vodom.

Gigasept® PAA je prikladan i za poluautomatske ili automatske mašine za endoskopsku ponovnu obradu, koje su kompatibilne s perocetnom kiselinom.

Obavezno provjerite kompatibilnost s perocetnom kiselinom. Gigasept® PAA nemojte razrjeđivati.

Poštujte preporučeno kontaktno vrijeme.

Mjere opreza

Sigurnosna upozorenja i sigurnosni savjet

 • Opasnost: H318 Uzrokuje teške ozljede oka; 
 • P280 Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči; 
 • P305+351+338 U slučaju dodira s očima oprezno ispirati s vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje; 
 • P310 Odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika; 
 • P337+313 Ako nadražaj oka ne prestaje zatražiti savjet / pomoć liječnika.

Što su medicinski proizvodi?

Medicinski proizvod jest instrument, naprava, uređaj, program, materijal ili drugi proizvod za humanu uporabu koji svoju osnovnu namjenu ne postiže na temelju farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih svojstava i koji se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji s programskom podrškom neophodnom za njegovu pravilnu uporabu.

Sponzorski članci