Anestezija - upute roditeljima

Anestezija - upute roditeljima

Anestezija - upute roditeljima
  • Objavljeno: Ponedjeljak, 16.07.2012.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Moja obitelj

U dječjoj dobi operacijski zahvati, a i većina bolnih terapijskih i dijagnostičkih postupaka rade se u općoj anesteziji. Dijete je, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, osoba od rođenja do 18. godine života i zato je potreban pristanak roditelja za anesteziju.

Što je anestezija?

Anestezija je postupak kojim se potpuno odstranjuje bol, a može biti opća (isključena je svijest i zaštitni refleksi) i regionalna (svijest je očuvana). Anesteziju provodi liječnik specijalist anesteziologije i reanimacije Anesteziolog je odgovoran za održavanje svih životno važnih funkcija (disanje, rad srca, rad svih vitalno važnih organa), za nadoknadu tekućina (infuzije) i primjenu krvi i krvnih sastojaka (transfuzija). Anesteziolog omogućava optimalne uvjete za rad operatera.

Prije operacijskog zahvata, dijete obavezno mora pregledati anesteziolog, da bi uvidom u medicinsku dokumentaciju i u razgovoru s roditeljima procijenio rizik opće anestezije.

Opća anestezija

Isključena je svijest i osjet boli po cijelom tijelu, vaše dijete se nalazi u stanju sličnom snu. Pola sata prije uvoda u anesteziju popit će sirup ili tabletu (premedikaciju) za smirenje i ugodan uvod u anesteziju. Najčešći oblik opće anestezije u djece je inhalacijska (na masku), ali koristi se i intravenski uvod. Venski put postavi se na prethodno namazano mjesto EMLA kremom, tako da je ubod bezbolan. Opća anestezija može se nastaviti udisanjem anestetika na masku ili preko cjevčice koja se stavlja u dušnik, ili davanjem anestetika na venu.

Na kraju anestezije, Vaše će dijete dobiti lijek protiv bolova, tako da će se mirno buditi iz anestezije.

Regionalna anestezija

U regionalnoj anesteziji, određeni dio tijela, bit će neosjetljiv na bol (regionalna ili provodna anestezija), ili će to biti samo neposredni dio operacijskog područja (lokalna anestezija). Postupak regionalne anestezije je također bezbolan, jer se mjesto uboda prethodno anestezira lokalnim anestetikom (EMLA krema). Lokalna anestezija minimalno opterećuje organizam.

Izbor anestezije

Svaka Vrsta anestezije ima svoje prednosti i štetne nuspojave. Anesteziolog će na temelju laboratorijskih nalaza, kliničkog pregleda, kao i vrsti operacijskog zahvata, odabrati najbolju anesteziju, koja će Vaše dijete maksimalno zaštititi i najmanje opteretiti.

Svaka anestezija je rizična

Nema anestezije bez rizika. Stupanj rizika ovisi o prijašnjim i pratećim bolestima, životnoj dobi, općem stanju i životnim navikama. Današnja anestezija omogućuje točno doziranje i kombinaciju različitih anestetika, a pravilnom pripremom djeteta prije zahvata, moguće je i smanjiti stupanj rizika. Anesteziolog za vrijeme anestezije aparatima za disanje i drugim aparatima stalno kontrolira disanje, rad srca i druge važne funkcije u tijelu.

Transfuzija krvi i krvnih pripravaka

Tijekom nekih operacijskih zahvata, neophodno je potrebno nadoknađivati krv. Određenu količinu izgubljene krvi, moguće je nadoknaditi drugim vrstama tekućina (plazma ekspanderi), no ta je količina ograničena. U slučaju velikog krvarenja, JEDINO SE KRVLJU MOŽE NADOKNADITI IZGUBLJENA KRV, jer inače može doći do teških komplikacija i smrti. Ukoliko da i nakon ovog objašnjenja, a u slučaju životne opasnosti, ne želite da Vaše dijete primi transfuziju krvi, molimo Vas da to potvrdite potpisom uz prisustvo anesteziologa i operatera.

Pripazite na sljedeće

Da bi se smanjio anesteziološki rizik Vašeg djeteta, kao i opasnost od povraćanja i udisanja povraćenog sadržaja, držite se slijedećih uputa:

  • dijete ne smije imati akutno povišenu temperaturu, prehladu, upalu dišnih putova, težu anemiju, proljev, različite osipe, povišene leukocite, preboljele dječje zarazne bolesti prije manje od mjesec dana, da nije cjepljeno zadnjih 5 dana.
  • ukoliko dijete ima neku trajnu terapiju, obavezno redovito uzeti lijek.
  • 6 sati prije operacije ne konzumirati krutu hranu, kravlje mlijeko i zamjensku hranu za dojenčad.
  • 4 sata prije operacije ne dojiti dijete.
  • 3 sata prije operacije ne piti vodu i žvakati žvakaću gumu.
  • prije operacije obavezno izvaditi kontaktne leće, skinuti lak sa noktiju i sav nakit.

Anesteziološki rizik

Kliničkim pregledom, uvidom u medicinsku dokumentaciju i laboratorijske nalaze, anesteziolog će procijeniti stupanj rizika u anesteziji kod Vašeg djeteta. (ASA klasifikacija).

Asa podjela

1. Zdravo dijete

2. Blaga sistemska bolest (anemija, kontrolirana epilepsija, astma, alergije...)

3. Srednje do teška sistemska bolest, koja ograničava aktivnost djeteta (kompenzirana srčana greška, šećerna bolest)

4. Teška sistemska bolest koja stalno ugrožava život (teški hormonalni poremećaj, teže srčane greške...)

5. Umirući bolesnik, (teška trauma mozga)

6. Moždana smrt, mogući davatelj organa.

Vitashop