Bakterije i bubrežni kamenci

Bakterije i bubrežni kamenci

Bakterije i bubrežni kamenci
  • Objavljeno: Petak, 04.07.2008.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Dr. Victoriano Romero je pregledao promjene izolata bakterijskih kultura iz mokraće povezanih s bubrežnim kamencima. Za pretraživanje trenutne literature na temu rezultata bakterijskih kultura iz kamenaca pretraživao je pomoću PubMeda i Ovida i otkrio 12 radova od 1984. do 2007. godine s podacima kultura kamenaca.

U novijoj literaturi najšešće izolirane bakterije povezane s bubrežnim kamencima su bile E. coli, Enterococcus, Proteus, Pseudomonas i Klebsiella spp. Definitivno je uočeno smanjenje incidencije izolacije Proteusa sa 56% na 9% uz povećanje trenda izolacije Enterokoka sa 0.05% na 25%.

Zaključili su da se navedeni trend promjena može pripisati povećanoj uporabi novijih antibiotika, iako novije studije češće opisuju bakterijske izolate iz ne-infektivnih kamenaca koji su i više istraživani što djelomično može objasniti opisanu promjenu.

Ovo je važno uzeti u razmatranje pri odabiru profilaktičke terapije antibioticima kod PCNL(perkutane nefrolitotripsije).

Za MojDoktor: Maja Vajagić, dr.med.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti