Estrogen i shizofrenija

Estrogen i shizofrenija

Estrogen i shizofrenija
  • Objavljeno: Srijeda, 13.08.2008.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Estrogen bi mogao imati preventivnu ulogu kod shizofrenije u žena, objavljeno je na stranicama HealthDaya.

Simptomi, uključujući prevare, halucinantorno ponašanje, poboljšavaju se s estradiolom, pokazuju nalazi studije. Estrogen estradiol, kada se kombinira s antipsihoticima, može pomoći u ublažavanju psihotičnih simptoma u žena sa shizofrenijom, sugerirano je u studiji provedenoj u Australiji.

Studija je uključila 102 žene u reproduktivnoj dobi sa shizofrenijom. U tijeku 28 dana, 56 žena je primalo 100 mikrograma estradiola na dan putem kožnog flastera, a 46 ih je primalo placebo putem kožnog flastera.

Žene koje su imale psihotične simptome, uključujući deluzije i halucinacije, procjenjivane su jedanput na tjedan i one koje su primale estradiol pokazale su veće poboljšanje u smislu smanjenja simptoma.

Studija je objavljenja u kolovoškome izdanju časopisa "Archives of General Psychiatry."

Neuroprotektivno i psihoprotektivno djelovanje estrogena moglo bi biti posredovano različitim putovima, u rasponu od brzih djelovanja, uključujući antioksidativne učinke i povećanje protoka krvi u mozgi i bolje iskorištavanje glukoze u mozgu, do onih sporijih, koje uključuju trajne promjene neuronalnih krugova, prema mišljenju autora.

Nedostatak učinka na negativne simptome nepromjenjiv je u literaturi što je objašnjeno time da su negativni simtomi manje osjetljivi na učinke liječenja od ostalih simptoma shizofrenije. Moguće je da je potrebno dugoročno provoditi terapiju kako bi bilo odgovora. Alternativno, regije u mozgu koje su uključene u negativne simptome mogle bi biti manje osjetljive na učinke spolnih hormona. Autori studije rekli su da bi estrogen mogao imati preventivnu ulogu u žena sa shizofrenijom koje imaju promjene hormonskog statusa povezane s trudnoćom i porodom, te menopauzom, promjene za koje je poznato da uzrokuju pogoršanje njihovih simptoma.

"Liječenje estrogenom je obećavajuće novo područje za buduće liječenje shizofrenije i potencijalno i za druge duševne bolesti.", zaključili su autori.

Za MojDoktor: Maja Vajagić, dr.med.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti