Konzumacija vitamina C poboljšava raspoloženje hospitaliziranih bolesnika

Konzumacija vitamina C poboljšava raspoloženje hospitaliziranih bolesnika

Konzumacija vitamina C poboljšava raspoloženje hospitaliziranih bolesnika
  • Objavljeno: Ponedjeljak, 27.09.2010.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Najnovije istraživanje nam donosi kako konzumacija vitamina C brzo poboljšava mentalno stanje hospitaliziranih bolesnika.

Tijekom dvostrukog kliničkog pokusa, bolesnicima primljenim u Montrealsku opću bolnicu dodijelili su ili vitamin C ili vitamin D na konzumaciju po slučajnom uzorku na 7 do 10 dana.

Rezultati su pokazali kako pacijenti koji su konzumirali vitamin C pokazuju brz i statistički i klinički značajan napredak u stanju uma, no do nikakvih promjena u raspoloženju nije došlo kod pacijenata koji su konzumirali vitamin D u prehrani.

L. John Hoffer s „Lady Davis" Instituta za medicinska istraživanja je izjavio: „Ranija istraživanja, kako u našoj bolnici i u drugim centrima, pokazala su kako većina hospitaliziranih bolesnika ima smanjene količine vitamina C i D u krvi."

„Nedostatak bilo kakvog učinka vitamina D na raspoloženje je dobar dokaz da ovo nije još jedan placebo efekt. Ovo izgleda kao pravi biološki učinak. Naš nalaz definitivno zahtijeva ponovna veća istraživanja u drugim centrima."

„Liječenje je sigurno, jednostavno i jeftino, a također može imati velike implikacije u kliničkoj praksi," zaključuje Hoffer.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti