Noćno spavanje potiče razvoj vještina kod djece

Noćno spavanje potiče razvoj vještina kod djece

Noćno spavanje potiče razvoj vještina kod djece
  • Objavljeno: Srijeda, 17.11.2010.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Djeca koja u dobi od godine do godinu i pol, spavaju više tijekom noći, za razliku od djece koja spavaju više tijekom dana, imaju bolje rezultate na testovima različitih vještina.

Istraživanje provedeno na 60 kanadske djece u dobi od godine, godine i pol, pa i do dvije, istraživalo je učinke sna kod djece na njihovo izvršno funkcioniranje. Među djecom, izvršno funkcioniranje uključuje sposobnost kontrole impulzivnog ponašanja, dobro pamćenje te određene pokazatelje mentalne fleksibilnosti. Izvršno funkcioniranje razvija se vrlo brzo u dobi između prve i šeste godine, no malo je poznato zašto su određena djeca bolja od drugih u stjecanju ovih vještina.

„Otkrili smo kako je dječji san povezan s kognitivnim funkcijama koje ovise o moždanim strukturama koje se brže razvijaju u prve dvije godine života," objašnjava voditeljica istraživanja Annie Bernier, profesorica psihologije na Sveučilištu u Montrealu.

„To može podrazumijevati da dobar noćni san u djetinjstvu pokreće kaskadu neuronskih efekata koji imaju implikacije za kasnije izvršne vještine."

Kada su djeca bila stara između godine i godine i pol, njihove majke su ispunile trodnevne dnevnike spavanja koji su uključivali uzorke spavanja, dnevna drijemanja i noćna buđenja. A kada su djeca bila stara između godine i pol i dvije godine, istraživači su proučavali kakve su dječje vještine koje uključuju izvršno funkcioniranje.

Djeca koja su većinom spavala tijekom noći, bolje su riješila zadatke, osobito one koje uključuju kontrolu impulzivnog ponašanja. Veza između spavanja i vještine je postojala čak i nakon što su istraživači uzeli u obzir faktore kao što su obrazovanje roditelja ili njihovi prihodi te općenite dječje kognitivne sposobnosti. Za broj buđenja tijekom noći i ukupno vrijeme spavanja, nije utvrđeno da imaju veze s dječjim vještinama izvršnog funkcioniranja.

„Ovi rezultati nastavljaju se na prethodno istraživanje s djecom školske dobi, koje je pokazalo kako san igra ulogu u razvoju kognitivnih funkcija višeg reda koje uključuju moždani prefrontalni korteks," dodaje Bernier.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti