Terapija genitalnog herpesa

Terapija genitalnog herpesa

Terapija genitalnog herpesa
  • Objavljeno: Četvrtak, 24.07.2008.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Terapija koja služi suprimiranju manifestnog oblika infekcije s genitalnim herpes simplex virusom tipa 2 (HSV-2) uobičejeno se počinje kada se utvrdi da se on više puta pojavio, ali nova istaživanja pokazuju da bi se s liječenjem trebalo početi ubrzo nakon dijagnoze što onda uspješnije sprečava ponovni povratak simptoma.

Ti rezultati, objavljeni u najnovijem izdanju časopisa Sexually Transmitted Disease, utemenjeni su na studiji koja je uključivala 384 pacijenta s novootkrivenim inefekacijama s HSV-2 i koji su slučajnim odabirom raspoređeni u dvije skupine, jedni su primali valaciklovir (antivirusni lijek) a drugi placebo tijekom 24 tjedna. Pacijenti su tijekom tog razdoblja sami prijavljivali pojavu simptoma što se zatim potvrdilo i kliničkim pregledima i praćenjem.

Spomenuti lijek, valaciklovir, bio je učinkovit u prevenciji povrata simptoma, izjavio je dr. Kenneth H. Fife iz Indiana University School of Medicine u Indeanapolisu zajedno s kolegama. Nakon 24 tjedna 71% pacijenata liječenih valaciklovirom nije imalo simptome povrata bolesti u usporedbi s 43% onih koji su uzimali placebo, što je statistički važna razlika.

Aktivni tretman je također umanjio broj mjesečnih povrata bolesti. U prosjeku, 0.11 povrata pojavilo se kod liječenja valaciklovirom, a 0.48 pojavilo se kod placeba.

Terapija s valaciklovirom se dobro podnosila i otprilike sličan broj nuspojava bio je prijavljen u objema skupinama. Do sada je bilo dostupno malo podataka što se tiče uputa liječnicima kako liječiti pacijente s genitalnim herpesom koji nemaju recidiva, istaknuoje istraživač.

Oni savjetuju liječnicima da ?razmotre supresivnu terapiju kao drugu opciju liječenja kod novootkrivenih pacijenta, osobito u adolescenata, onima s poteškoćama u psihološkoj prilagodbi, kod onih koji imaju neinficiranog partnera i onih koji su zabrinuti da će bolest prenijeti drugima.

Za MojDoktor:
Maja Vajagić, dr.med.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti