Čitate li upute o lijekovima?

Čitate li upute o lijekovima?

Čitate li upute o lijekovima?
  • Objavljeno: Utorak, 08.07.2008.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Lijekovi

Ne postoje neškodljivi lijekovi

Ono što je potrebno znati prije korištenja bilo kakvih lijekova je da ne postoje neškodljivi lijekovi. Postoje samo prihvatljivo štetni lijekovi kod kojih je korist veće od štete. Zbog toga je uvijek vrlo važno pročitati uputu koja ide uz lijek jer je ona i namijenjena bolesnicima i osobama koje će konzumirati lijek, a ne liječnicima ili ljekarnicima.

U slobodnoj prodaji je i velika količina lijekova koji se prodaju bez recepta. Iako za takve lijekove nije potreban liječnički recept, bilo bi poželjno da se i za njihovu upotrebu konzultirate s liječnikom. Isto tako, potrebno je dobro pročitati upute uz lijek kako bi se spriječili neželjeni utjecaji i interakcije s drugim lijekovima, prirodnim preparatima ili hranom i kako bi se spriječile ili na vrijeme prepoznale nuspojave lijeka koje mogu imati štetne posljedice.

Lijek kupljen u ljekarni sastoji se od više kemijskih supstanci. Glavna je aktivna tvar koja lijeku daje željeno svojstvo i djelovanje. Uz nju, tu je i cijeli niz pomoćnih tvari koje lijeku daju oblik, boju, okus.

Na tržištu postoji više proizvoda za iste bolesti i simptome. Ipak različiti lijekovi, iako im je aktivna tvar ista, ne moraju nužno biti u potpuno isti jer se razlikuju u pomoćnim supstancama. I te pomoćne supstance mogu dovesti do alergijskih reakcija ili nuspojava pa zato nije uvijek nevažno koji lijek od dva ponuđena uzmete.

Najnovije

Najčitanije