Osteoporoza u muškaraca

Osteoporoza u muškaraca

Osteoporoza u muškaraca
  • Objavljeno: Četvrtak, 15.12.2011.
  • Broj pregleda: 3.275
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

I muškarci su pogođeni

Iako je osteoporoza bolest od koje ponajprije, zbog nagloga poslijemenopauzalnog pada razine estrogena, obolijevaju žene, čini se da je opasnost od ove bolesti u muškaraca ipak podcijenjena. Naime, svaki se treći prijelom kuka događa u muškaraca, a njih više od 11% iza 50. godine doživi taj tip prijeloma. Procjenjuje se da će 2025. godine u svijetu broj prijeloma kuka u muškaraca iznositi 1,16 milijuna. Možemo reći da je učestalost prijeloma kuka u muškaraca jednaka učestalosti prijeloma u 5 do 6 godina mlađih žena. Važno je naglasiti da je u muškaraca smrtni ishod, kao rezultat tog prijeloma, dvostruko češći nego u žena, a izgleda da je stopa smrtnosti i u ostalih osteoporotičnih prijeloma (osim prijeloma kralješka) veća u muškaraca. Pretpostavlja se da bi to dijelom mogao biti rezultat pratećih bolesti, no ovaj je trend prisutan i nakon uklanjanja utjecaja drugih rizičnih čimbenika na mortalitet.

Osteoporoza u muškaraca ima određene specifičnosti. Osnovno je pitanje vrijede li za dijagnozu osteoporoze kod muškaraca isti kriteriji kao i za žene. Na njega još uvijek nemamo zadovoljavajući odgovor. Naime, postojeći kriteriji Svjetske zdravstvene organizacije, iako vrlo dobro koreliraju s rizikom prijeloma kostiju, izrađeni su na temelju prosječnih vrijednosti za žensku populaciju bijele rase.

Muškarci u svakoj životnoj dobi imaju 20 do 30% veću koštanu masu (BMD - engl. bone mineral density) nego žene. Veća BMD nosi sa sobom i određene mehaničke prednosti, pa se kosti teže lome. Starenjem, kod muškaraca kao i kod žena, dolazi do smanjenja koštane mase, no način prema kojem se kost gubi je drugačiji. Naime, kod muškaraca je gubitak kortikalne kosti manji zbog veće periostalne apozicije i manje endokortikalne apsorpcije kosti. S druge strane gubitak spužvaste kosti je u muškaraca karakteriziran stanjenjem koštanih gredica, dok kod žena nalazimo prekid njihova kontinuiteta.

Preuzmite CentarZdravlja vodič

Poboljšajte zdravlje štitnjače

Slanjem vodiča na odabranu e-mail adresu suglasni ste sa prijavom na CentarZdravlja newsletter.

Najnovije

Najčitanije