Kad je poremećaj sna zabrinjavajući

Kad je poremećaj sna zabrinjavajući

Kad je poremećaj sna zabrinjavajući
  • Objavljeno: Petak, 09.09.2011.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Psihologija

Poremećaj spavanja

O poremećaju spavanja govorimo kad zbog problema u spavanju dijete počinje imati teškoća u svakodnevnim aktivnostima.

Spavanje je dio našeg života. Pri spavanju se odmaramo i fizički i duševno. Tijekom budnosti postupno se narušava fiziološka ravnoteža u organizmu, pa je spavanje nužno kako bi se ta ravnoteža ponovno uspostavila.

Poremećaji sna su česti, a unatoč uvriježenom mišljenju, pogađaju i djecu. Neki oblici su češći kod djece, a neki kod odraslih. Nema djeteta koje barem jednom nije imalo problema sa spavanjem, ali o poremećaju govorimo kad zbog problema u spavanju dijete počinje imati teškoća u svakodnevnim aktivnostima: umorno je, pospano, teško se koncentrira na učenje ili počinje izbjegavati odlaske na školske izlete zbog svog ponašanja u snu jer se srami.

Poremećaje spavanja možemo podijeliti u četiri velike skupine:

  • primarni poremećaji spavanja - pretpostavlja se da se javljaju zbog nenormalnosti u mehanizmima koji su odgovorni za započinjanje ili usklađivanje razdoblja budnosti i spavanja, a često su komplicirani okolinskim čimbenicima. Ove poremećaje dijelimo u: dizsomnije - obilježene nenormalnostima u količini, kvaliteti i vremenu spavanja; parasomnije - obilježene nenormalnim ponašanjem ili fiziološkim događanjima koji se javljaju u vezi sa spavanjem, specifičnim stadijima spavanja ili prijelazom spavanje - budnost.
  • poremećaj spavanja vezan uz druge duševne poremećaje
  • poremećaji spavanja zbog narušenog općeg zdravstvenog stanja
  • poremećaji spavanja prouzročeni psihoaktivnim tvarima.

Kad govorimo o poremećajima spavanja, prije svega mislimo na primarne poremećaje.

Najnovije

Najčitanije