Facebook prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Šaka

Šaka

Šaka
  • Objavljeno: Četvrtak, 02.04.2009.
  • Broj pregleda: 1.531
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Čunasta kost (šaka)

Čunasta kost (lat. os scaphoideum) je kost koja se nalazi u proksimalnom redu kosti pešća, smješten najlaterlanije.

Čunasta kost je uzglobljena na svojoj proksimalnoj površini sa palčanom kosti, a na medijalnoj površini sa polumjesečastom kosti i sa glavicom glavičaste kosti (lat. capitulum ossis capitati).

Distalna strana ima zglobne površine za distalni red, tj. trapeznu i trapezoidnu kost.

Palmarna i dorzalna strana kosti služe kao hvatiše i polaziše različitih sveza (ligamenata) i mišića.

Polumjesečasta kost

Polumjesečasta kost (lat. os lunatum) je kost koja se nalazi u proksimalnom redu kosti pešća, smještena između čunaste kosti i trokutaste kosti.

Gornja ploština kosti uzglobljena je sa palčanom kosti, a donja sa glavičastom kosti i kukastom kosti. Lateralna i medijalna ploština sadrže zglobne površine za susjedne kosti (lateralna za čunastu, a medijalna za trokutastu).

Dorzalna i palmarna površina služe kao hvatište ligamenata (sveza).

Trokutasta kost

Trokutasta kost (lat. os triquetrum) je kost koja se nalazi u proksimalnom redu kosti pešća, smještena između polumjesečaste kosti i graškaste kosti.

Trokutasta kost uzglobljena je sa graškastom kosti, polumjesečastom kosti i sa kukastom kosti (distalni red kosti pešća). Između lakatne kosti (lat. ulna) i trokutaste kosti nalazi se zglobni kolut (lat. discus articularis).

Graškasta kost

Graškasta kost (lat. os pisiforme) je kost nalik na zrno graška, koja se nalazi u proksimalnom redu kosti pešća, smještena najmedijalnije.

Graškasta kost je uzglobljena samo sa trokutastom kosti.

Trapezna kost

Trapezna kost (lat. os trapezium) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena najlaterlanije. Trapezna kost, u smjeru proksimalno prema distalno, se nalazi između čunaste kosti i prve kosti zapešća.

Gornja ploština kosti sadrži zglobnu ploštinu za čunastu kost, a donja ploština sadrži zglobnu ploštinu za prvu kost zapešća. Sa medijalne strana kost je uzglobljena sa trapezoidnom kosti i manjim dijelom sa drugom kosti zapešća.

Na lateralnu stranu hvataju se ligamenti, a na palmarnu ligamenti i mišići. Na palmarnoj strani nalazi se mala kvržica trapezne kosti (lat. tuberculum ossis trapezii).

Trapezoidna kost

Trapezoidna kost (lat. os trapezoideum) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena između trapezne kosti i glavičaste kosti.

Gornja ploština kosti uzglobljena je sa čunastom kosti, a donja sa drugom kosti zapešća (proksimalnim krajem). Medijalna ploština sadrži zglobne ploštine za zglob sa glavičastom kosti, a lateralna za zglob sa trapeznom kosti.

Palmarna i dorzalna strana služe kao hvatište sveza (ligamenata).

Glavičasta kost

Glavičasta kost (lat. os capitatum) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena između trapezoidne kosti i kukaste kosti.

Gornja ploština kosti uzglobljena je sa polumjesečastom kosti, a donja ploština sadrži ploštine za zglobove sa 2., 3., i 4. kosti zapešća.

Medijalna ploština uzglobljena je sa kukastom kosti, a lateralna sa čunastom kosti.

Palmarna i dorzalna ploština služe kao hvatište za zglobne sveze i mišiće.

Kukasta kost

Kukasta kost (lat. os hamatum) je kost koja se nalazi u distalnom redu kosti pešća, smještena najmedijalnije.

Gornja ploština uzglobljena je sa polumjesečastom kosti, a donja sa 4. i 5. kosti zapešća. Medijalna ploština sadrži zglobnu ploštinu za zglob sa trokutastom kosti, a lateralna za zglob sa glavičastom kosti.

Dorzalna strana kosti služi kao hvatište zglobnih sveza, dok se na palmarnoj strani nalazi kukasti izraštaj (lat. hamulus ossis hamati).

Komentari

Najnovije

Najčitanije